Nieuw bestuur

 

 

De Jaap Burger Stichting heeft de eer u te mogen mededelen dat de hiernavolgende personen zijn benoemd als haar stichtingsbestuurders:

 

  • Cees Schipper
  • Dick Kalkman
  • Geert Eggink
  • Hans Aertsen
  • Peter de Jong

Het bestuur dankt haar voorgangers voor alle inzet en bewezen diensten.

 

Jaap Burger Stichting

favicon

 

 

De Jaap Burger Stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel het bevorderen van de democratie, dialoog en debatvaardigheden binnen de sociaaldemocratie en richt zich in het bijzonder op de Partij van de Arbeid.

De Jaap Burger Stichting is een pure vrijwilligersorganisatie, een stichting zonder winstoogmerk die bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële of materiële giften van sympathisanten. De Jaap Burger Stichting draagt haar naam ter ere van een strijdvaardig en rechtvaardig sociaaldemocraat: Jaap Burger.