Nieuw bestuur

 

 

De Jaap Burger Stichting heeft de eer u te mogen mededelen dat de hiernavolgende personen zijn benoemd als haar stichtingsbestuurders:

 

  • Cees Schipper
  • Dick Kalkman
  • Geert Eggink
  • Hans Aertsen
  • Peter de Jong

Het bestuur dankt haar voorgangers voor alle inzet en bewezen diensten.