Over ons

favicon

De Jaap Burger Stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel het bevorderen van de democratie, dialoog en debatvaardigheden binnen de sociaaldemocratie en richt zich in het bijzonder op de Partij van de Arbeid.

De Jaap Burger Stichting is een pure vrijwilligersorganisatie, een stichting zonder winstoogmerk die bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële of materiële giften van sympathisanten.

De Jaap Burger Stichting draagt haar naam ter ere van een onverschrokken, strijdvaardig en rechtvaardig sociaaldemocraat: Jaap Burger.

Bank

Ing Bank N.V.
Rekening: Ing Bank: NL08 INGB 0006 7553 44

Handelsregister

KVK 51952882

Bestuur

  • Cees Schipper
  • Dick Kalkman
  • Geert Eggink
  • Hans Aertsen
  • Peter de Jong

De Jaap Burger Stichting vormt de moederorganisatie voor Het Rode Nest. Naast dat de doelstellingen van beide organisaties gericht zijn op democratie en organisatieontwikkeling binnen de sociaaldemocratie, was het, op verzoek van de Partij van de Arbeid, nodig de financiën van Het Rode Nest bij een externe niet natuurlijke rechtspersoon te beleggen. Het bestuur van de Jaap Burger Stichting en de kerngroep van het Rode Nest vormen daarom een personele unie.

Jaap Burger


“De Jaap Burger Stichting draagt haar naam ter ere van Jaap Burger. Jaap Burger, een echte rooie sociaaldemocraat, minister, Engelandvaarder, advocaat, fractievoorzitter, kabinetsformateur en minister van staat. Jaap Burger was een groot voorstander van het debat. Hij was een vaardig en scherp debater.

Een uitgebreide levensbeschrijving van Jaap Burger vindt u bij de KNAW: Burger, Jacob Albertus Wilhelmus (1904-1986)

Het regionaal archief Dordrecht heeft een mooi artikel over Jaap Burger door Kees Weltevrede: Jaap Burger.

De Wikipedia heeft een uitgebreide levensbeschrijving: Jaap Burger.

In Dordrecht is een park naar Jaap Burger vernoemd.

Jaap Burger stond ook bekend door zijn directe wijze van uitdrukken en doortastende optreden. Een vaak geciteerde uitspraak van hem is: “Afspraken met confessionelen zijn scheten in een netje”.