Keuzehulp videobellen

De afgelopen maanden is er veel toen doen met de problemen rond videobellen of videoconferenties. De veiligheid en de privacy komen regelmatig in het geding. Zo is bijvoorbeeld de populaire videodienst Zoom meermaals in opspraak gekomen. Het gebruik wordt inmiddels internationaal sterk afgeraden of verboden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. De resultaten zijn samengevat in een keuzehulp videobellen. Twee Apps en/of diensten komen als bijzonder goed uit de test: De berichten / messaging App Signal en de video bel / conferencing dienst Jitsi.

Uw vindt het inleidende artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens met diverse tips en de link / koppeling naar de keuzehulp hier: Keuzehulp

Testen, testen, testen

Het coronavirus SARS-CoV-2 met de resulterende Covid-19 crisis raakt ook het politieke debat. Publieke bijeenkomsten zijn amper te organiseren en zeker niet verstandig. Ook de Jaap Burger Stichting werd daarmee geconfronteerd en tracht daar mee om te gaan.

Ofschoon het internet met webapplicaties nooit een fysieke bijeenkomst kunnen vervangen bieden zij wel enige mogelijkheden. Goed testen is hierbij cruciaal.

Er worden momenteel twee tests met systemen op de website uitgevoerd.

  • Een discussie forum
  • Een videodebat facilliteit

De eerste is een klassieke en bewezen oplossing. Met name de diverse (onderliggende) processen zijn uitontwikkeld en worden ondersteund. De tweede is experimenteel en is vooral op de communicatiefuctionaliteit gefocust.

Afhankelijk van de testervaringen en de interesse zal bekeken worden of op deze systemen gebaseerde diensten kunnen worden gebruikt.

Nieuw bestuur

 

 

De Jaap Burger Stichting heeft de eer u te mogen mededelen dat de hiernavolgende personen zijn benoemd als haar stichtingsbestuurders:

 

  • Cees Schipper
  • Dick Kalkman
  • Geert Eggink
  • Hans Aertsen
  • Peter de Jong

Het bestuur dankt haar voorgangers voor alle inzet en bewezen diensten.

 

Jaap Burger Stichting

favicon

 

 

De Jaap Burger Stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel het bevorderen van de democratie, dialoog en debatvaardigheden binnen de sociaaldemocratie en richt zich in het bijzonder op de Partij van de Arbeid.

De Jaap Burger Stichting is een pure vrijwilligersorganisatie, een stichting zonder winstoogmerk die bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële of materiële giften van sympathisanten. De Jaap Burger Stichting draagt haar naam ter ere van een strijdvaardig en rechtvaardig sociaaldemocraat: Jaap Burger.