Testen, testen, testen

Het coronavirus SARS-CoV-2 met de resulterende Covid-19 crisis raakt ook het politieke debat. Publieke bijeenkomsten zijn amper te organiseren en zeker niet verstandig. Ook de Jaap Burger Stichting werd daarmee geconfronteerd en tracht daar mee om te gaan.

Ofschoon het internet met webapplicaties nooit een fysieke bijeenkomst kunnen vervangen bieden zij wel enige mogelijkheden. Goed testen is hierbij cruciaal.

Er worden momenteel twee tests met systemen op de website uitgevoerd.

  • Een discussie forum
  • Een videodebat facilliteit

De eerste is een klassieke en bewezen oplossing. Met name de diverse (onderliggende) processen zijn uitontwikkeld en worden ondersteund. De tweede is experimenteel en is vooral op de communicatiefuctionaliteit gefocust.

Afhankelijk van de testervaringen en de interesse zal bekeken worden of op deze systemen gebaseerde diensten kunnen worden gebruikt.